Благотворителна Кампания „Образование за всеки“

Сдружение „ФИКАМА“, организира благотворителна кампания за подкрепа на децата, лишени от достъп до образование, в резултат на пандемията COVID-19 и предприетите мерки за дистанционно обучение.

0.00лв. дарени
0 Дарители

Сдружение „ФИКАМА“, организира благотворителна кампания за подкрепа на децата, лишени от достъп до образование, в резултат на пандемията COVID-19 и предприетите мерки за дистанционно обучение под наименованието

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЕКИ“

“ПОМОГНИ НА ДЕЦАТА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА ПОЛУЧАТ ОБРАЗОВАНИЕ, БЪДИ СЪПРИЧАСТЕН!”
С оглед наличието на световна пандемия и ограничаване разпространението на вируса „COVID-19”, българското управление наложи дистанционно обучение на учениците през част от учебната 2019 г.-2020 г.
Установи се, че в доста училища от Северозападна България – най-бедния регион в Европа, има ученици, които не разполагат с техника за да се образоват в условията на дистанционно обучение. Според справка на Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Враца, Монтана и Видин броят на учениците без необходими технически устройства, е 5666 (Враца- 1299; Видин-1913; Монтана-2454), а броят на децата без достъп на интернет услуги е 4795 (Враца – 1106; Видин- 1390; Монтана-2299)
Вследствие на увеличаващия се брой случаи на заразени, през учебната 2020 г. – 2021 г. се наложи провеждането на противоепидемични мерки, които доведоха отново до дистанционно обучение на българските деца.

За да може да съдействаме повече деца да получат образование, в настоящите условия ,ние от „ФИКАМА“ организираме благотворителна кампания.

С ВАШАТА ПОДКРЕПА:
· Ще осигурим техника – таблети, компютри и др., които ще бъдат използвани от децата, чиито семейства не притежават такива;
· Ще подкрепим българското образование, като ще съдействаме за достъп на деца в неравностойно социално положение;
· Ще подпомогнем образованието в условията на дистанционно обучение,като проведем краткосрочни курсове по региони,за деца и родители за работа с устройствата.

Кампанията е насочена предимно към събиране на устройства, които не ползвате и желаете да дарите за образование на българските деца. ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ МОЖЕ ДА ДАРИ СВОЕТО СТАРО УСТРОЙСТВО в офиса на СНЦ „ФИКАМА“, находящ се в град Враца, ул. „Христо Ботев“61, да се свърже с нас на телефони: 02 419 96 94; 0898 52 62 52 или чрез сайта ни – fikama.org

Може да направите парично дарение на банкова сметка: BG46UNCR70001524117077 или чрез PayPal от линка в сайта.

Всички дарения щe се оповестят в сайта на сдружението, освен ако дарителят не е упоменал друго.

ВАЖНО: Техническите устройства ще бъдат дарени на съответните училища, за разпределение на нуждаещите се семейства, за да сме сигурни, че ще бъдат използвани по предназначение, за което ще бъдат съставени съответните документи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля изпращайте само технически изправни и годни за употреба устройства.

 

 

Може да видите дарители във Фейсбук.

 

 

Събраните средства по време на кампанията ще се изразходват за закупуване на техника за подпомагане деца в неравностойно социално положение да получат достъп до образование.
Средната прогнозна цена на устройство с включен интернет е 230лв.

Искрено се надяваме на подкрепата и участието на повече съпричастни граждани.

С УВАЖЕНИЕ ОТ ЕКИПА НА ФИКАМА