Политика за поверителност

Въведение

1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да го пазим. Тази политика обяснява какво прави Fikama.org с личната ви информация.

2. Съгласието за използването на бисквитките в съответствие с условията на тази политика при първото посещение на нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:

1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географски

местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система

2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително

източник на препратка, продължителност на посещение, преглед на страници и пътеки за навигация към уебсайта.

3. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога,

колко често и при какви обстоятелства го използвате.

4. Информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате или

транзакция, която правите чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта.

5. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:

1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес

2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас

3. Активиране на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт.

4. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащания и събиране на плащания от вас.

5. Изпращаме ви маркетингови търговски комуникации

6. Изпращаме ви маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес.

7. Предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители.

8. Справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас във връзка с вас

нашия уебсайт

9. Запазване на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами.

10. Проверка на спазването на условията и реда, уреждащи използването на

нашия уебсайт.

11. Други приложения.

Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на която и да е трета страна за техния или директен маркетинг на други трети страни.

Разкриване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика.

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

1. доколкото сме задължени да направим това по закон; 2. във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства; 3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне

информация за други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск); 4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който ние

продават (или обмислят); и 5. към всяко лице, за което ние основателно вярваме, че може да се обърне към съд или друго

компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според нашето разумно мнение е възможно с такъв съд или орган да разпореди разкриването на тази лична информация.

С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Запазване на лична информация

1. Този раздел определя нашите политики и процедура за запазване на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация. 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цел, не се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели. 3. Без да се засяга член 2, обикновено ще изтрием попадащите лични данни

в категориите, посочени по-долу към датата / часа, посочени по-долу:

а. типът на личните данни ще бъде изтрит година след като ни дадете разрешение да го използваме. 4. Не придържайки се към другите разпоредби на този раздел, ние ще запазим

документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

а. до степента, в която се изисква от нас по закон; б. ако смятаме, че документите може да са от значение за текущи или

бъдещи съдебни производства; и c. с цел да установим, упражним или защитим нашите законни права (включително

предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

Сигурност на личните ви данни

1. Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки за предотвратяване

загубата, злоупотребата или промяната на личните ви данни.

2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашата сигурна

(защитени с парола и защитна стена) сървъри. 3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат

защитени от технологията за криптиране. 4. Вие потвърждавате, че предаването на информация става по интернет

по своята същност несигурни и не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. 5. Вие сте отговорни за запазването на паролата, която използвате за достъп до нашата

уебсайт поверителна.

Изменения

Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която държим за вас.

Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.

Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.

На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

Актуализиране на информация

Моля, уведомете ни дали личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. „Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „постоянни“ бисквитки, или „сесионни“ бисквитки: трайната „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената й дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; бисквитката за сесия, от друга страна, изтича в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките. Ние както сесия, така и постоянни бисквитки на нашия уебсайт.

1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите на

които се използват, са изложени по-долу:

а. използваме Google Analytics и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител посещава уебсайта, да проследяваме потребителите, докато навигират в уебсайта, да подобрим използваемостта на уебсайта, анализираме използването на уебсайта, администрираме уебсайта, предотвратяваме измамите и подобряваме сигурността на уебсайта, персонализирайте уебсайта за всеки потребител, насочете рекламите, които могат да представляват особен интерес за конкретни потребители. 

2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки – например:

а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките, като използвате настройките за отмяна на бисквитките, които са достъпни, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“; б. в Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“,

„Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметка „Приемане на бисквитки от сайтове“; и c. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки чрез достъп до

Меню „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтове от настройка на всякакви данни“ в заглавието „Бисквитки“.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. 

3. Можете да изтриете бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър – например: 

а. в Internet Explorer (версия 10) трябва да изтриете ръчно бисквитката

файлове (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835); б. в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като щракнете върху „Инструменти“,

„Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за история“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“; и c. в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки чрез достъп до

Меню „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“ и след това изберете „Изтриване на бисквитки и други данни за сайтове и приставки“, преди да щракнете върху „Изчистване на данните за сърфиране.